Pietro Sarcinella – Studio  Sant'Elmo Ginecologo Napoli
Sala operatoria
\\n